Online stresscoaching

Når du bliver stresset : søg hjælp hos online stresscoach

Hvis du formoder, at du er på vej til eller nu er stresset, er det på det tidspunkt vigtigt, at du hurtigt søger hjælp og behandling. Det er muligt, at du kun er lidt stresset, men alligevel er det vigtigt at have en ekspert om bord, så du mindsker din fare for at gå helt ned med depression, udbrændthed eller stress. Jo hurtigere du bliver opmærksom på et problem, jo ​​mindre vil stressen påvirke din normale daglige eksistens over lang tid.

Forstå stress

Stress er en naturlig og normal reaktion. Den har til formål at sætte os i stand til at håndtere og tilpasse os de belastninger, farer, trusler og udfordringer, vi stilles over for i dagligdagen – fx i situationer hvor der sker noget uventet, eller når vi skal yde noget ekstra.  Som regel er vi i stand til at håndtere belastningerne, udfordringerne og situationen, sådan at når opgaven er løst eller faren er ovre, så aftager eventuelle stresssymptomer.

Få hjælp: ring til en stresscoach

Jo tidligere du får hjælp, desto hurtigere hjælper det! Hos Leidesdorff Coaching er coachen ikke lægefagligt uddannede, af hvilken grund vi ikke begiver os af med at lave lægelig diagnostik. Derimod kan vi rådgive, informere og dele vores erfaringer med dig på grundlag af den viden der pt. foreligger mht. forebyggelse, symptomer, behandlingsmuligheder – og former. Generelt støtter vi op om de af Sundhedsstyrelsen udstukne retningslinjer. Derudover læner vi os op af International forskning Find støtte: du er ikke alene.

Hvordan foregår online stresscoaching?

Samtalerne vil foregå over Zoom. Jeg sender et link til dig, som du skal klikke ind på for at deltage i vores samtale over nettet. Kender du ikke Zoom får du hjælp til at komme på af mig. Har du andre medier du er mere tryg ved, bliver de brugt i stedet for. Vi kan også lave samtalerne over telefonen, men det er mere nærværende at kunne se hinanden, derfor anbefales videosamtaler over nettet.

Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching er en læreproces med mig som vejleder. Du lære at agere, håndtere og tænke anderledes i dit liv, som beskrevet ovenfor. Du indgår i et forløb, hvor du bliver præsenteret for en række konkrete værktøjer, samt arbejder med at få nogle nye handlemåder og tankebaner. Og jeg er med dig hele vejen, og hjælpes videre i livet til et liv fri for stress. Kontakt mig på 28718719 eller mail for online stresscoaching Nordsjælland.

Bliv fri for stress med online stresshjælp.

Få hjælp til at blive fri for din stress gennem stresscoaching, hvor du får redskaber og vejledning til, hvad du kan gøre for at få et liv med mindre stress. Det er dig der skal gøre arbejdet, og jeg har din ryg hele vejen til du bliver fri af stress. Gennemgå en stress behandling i Nordsjælland og bliv mindre stresset. Lige nu kan du få hjælp til stress online og bliv fri for stress med online stresshjælp i Nordsjælland gennem videoer og personlig coaching online mod stress.

Hvad kan man gøre for at blive fri for stress og forebygge den i hverdagen?

  • Vær aktiv og få bevæget din krop. Mange dyrker sport og lignende. En god gåtur på ca. 30 min hver dag er en god hjælp til stress og få kroppen afstresset.
  • Spise sundt. Drikke mindre kaffe. Spise intet eller meget lidt sukker er også en god hjælp.
  • Mental afslapning er også vigtigt, når man vil have mindre stress og mere overskud. Meditation kan hjælpe til mental afslapning. Lytte til guidede meditationer f.eks. på YouTube. En gå tur til vandet eller i skov og park er også godt til at forebygge stress.
  • løse en bog, grine, synge kan også nævnes.

Hvorfor bliver man stresset?

Hvad er stress?

Stress er en mekanisme i kroppen, der sørger for at du kan reagere optimalt i en given situation. Når en Gazelle bliver jaget af en løve, bliver den stresset, og der frigives hormoner, som får den til at løbe så hurtigt, den kan. Løven bliver også stresset i situationen. Stressen er kroppens beredskab og er sundt og hjælper dig. Men i dag er det sjældent at stress kommer fra at blive jagtet af en løve. Men situationer kan give os stress symptomer. Det er bare vigtig, at kroppen bliver afstresset igen. Bliver den ikke det, så ophober stressen sig i kroppen, og du begynder at håndtere dit liv dårligere.

En anden beskrivelse af stress er følgende:

Stress opstår, når verdenen ikke er, som du mener, den bør være.

Hvad betyder det så?

Forestil dig, at du er i en situation på dit job, hvor du har en forventning om, at din chef agerer på en bestemt måde, og tager de ansvar, som du forventer. Hvad sker der i dig?

En klient fortalte mig, at hun på sit job sad med håndtering af fakturaer. Chefen havde forlangt, at alle fakturaer skulle forbi ham og godkendes. Det efterlevede min klient, men chefen glemte ofte at for underskrevet og godkendt fakturaerne, så hun var nød til at ringe rundt hele tiden og bede om godt vejr hos leverandørerne, fordi betalingerne ikke var gået igennem. Dette var med til at stresse min klient i hverdagen, og til sidst så meget, at hun måtte sygemelde sig med stress. Hvad gav hende stress?

Hun accepterede ikke, at hendes chef negligerede sit ansvar, og ikke efterlevede hans egne udmeldinger. Hun valgte at blive ved med at lad det gå hende på, selvom det irriterede hende og gav hende ekstraarbejde. Hun valgte at blive i en for hende uudholdelig situation. Hvad kunne hun have gjort for at blive fri af stressen?

Hjælp til stress online ved at vælge og tænke anderledes

Hun kunne have valgt nogle andre måder at agere på for at få stressen væk.

  • Tænke, at det ikke var hendes ansvar og sige PYT til hele situation og fjerne ansvaret fra sig selv.
  • Fortælle chefen, at det sænker arbejdsprocesserne og betalingerne ud af firmaet, når fakturaerne ikke modtages i tide.
  • Være proaktiv, og tænke, at det vil gavne hende selv og chefen at finde en konstruktiv løsning på situationen. Hun står i bedre lys og kommer af med stressen, chefen bliver lettet i en situation, der tydeligvist er en i belasting for chefens arbejde, og bliver gladere for sin medarbejder.

Håndtering af stress og få hjælp til stress handler derfor også om, at lære at tænke og handle anderledes. Skabe nye mønstrer for sig selv for at blive fri for stress. 50% af stress stammer fra vores tanker. Man kan forstille sig, at min klient fra tidligere blev ved med at tænke, hvorfor gør chefen ikke som forventet af hende? At blive ved med at tænke at noget skal være på en bestemt måde, når det ikke er det, giver stress i længden. Einstein sagde frit citeret: “…at blive ved med at gøre det samme og forvente et nyt resultat er beskrivelsen af sindssyge…”. Så vejen ud af stress er altså også at lære at tænke og agere anderledes. Og det kan jeg hjælpe dig med.

DU kan følge mig på de sociale medier:

FACEBOOK

INSTAGRAM